Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Jobber du med og/eller er interessert i psykisk helse hos barn, unge eller voksne? Da kan master i psykisk helse være noe for deg. NTNU i Trondheim tilbyr Master i psykisk helse som et deltidsstudium over fire år som gir kunnskap om psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Innenfor psykisk helse er det behov for fagpersoner med oppdatert og forskningsbasert kunnskap, som evner til å være kritisk og analytisk og som kan sette pasienten/ brukeren og pasienten/brukerens liv i sentrum. Pasienten/brukerens utfordringer og ressurser, hverdagsliv og relasjoner ses i sammenheng med helsetjenester og samfunnet for øvrig.

Gjennom masterprogrammet har du mulighet til å fordype deg i barn og unges psykiske helse og/eller voksnes psykiske helse. En master i psykisk helse ved NTNU gir deg kompetanse til å bidra til en systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til psykisk helse, i for eksempel stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver.

Etter fullført master i psykisk helse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse