Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 209062

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du i fremtiden jobbe for å fremme livskvalitet hos mennesker med funksjonsvansker? Dette studiet gir deg kompetanse innen blant annet helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.

Deltidsstudiet i vernepleie er inndelt i sju teoriemner og tre praksisperioder, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

I løpet av studietiden vil du skaffe deg kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Fullført grad sikrer deg en helse- og sosialfaglig utdanning og autorisasjon som helsepersonell. Deltidsstudiet utdanner brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som opparbeider seg praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Studiet er tilpasset til deg som ikke har anledning til å ha fremdrift som en fulltidsstudent. Det gjør det mulig å kombinere studiet med for eksempel omsorgsoppgaver eller deltidsjobb.

Utdanningen er et deltidsstudium over fire år. Det vil si at hvert år på dette studiet har en arbeidsbelastning som tilsvarer 75 prosent av fulltid. Fulltids studiebelastning regnes som 1600 timer per år. Det innebærer at du som student må være forberedt på at studiet til tider vil kreve en innsats på 30 timer per uke.

Som hovedregel har hvert semester to obligatoriske ukesamlinger på studiesenteret i Kongsvinger. Største delen av studiet foregår før, mellom og etter samlingene, med utgangspunkt i digitale undervisningsopplegg.

Studiet krever selvdisiplin og evne til organisere dagene slik at det blir tid til å studere. Relevant yrkespraksis vil være nyttig.

Praksisperiodene er på til sammen tretti uker. Som hovedregel vil praksisutplassering skje i og i området rundt Kongsvinger i Innlandet fylke.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

  • Helse-, omsorg-, oppvekst-, eller sosialsektoren

Du må dokumentere minst 5 års relevant praksis, hvorav inntil 2 år kan dekkes av relevant utdanning og 1 år kan dekkes av enten omsorg for egne barn, førstegangstjeneste eller relevant frivillig arbeid.

Øvrig praksis må være lønnet, relevant arbeid.

Eksempler på relevant arbeidserfaring er praktisk arbeid innenfor et eller flere av følgende områder: barnehage, skole, SFO, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, vekstbedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Relevant utdanning: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, ambulansesjåfør og legesekretær.

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Attester

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Informasjon om søking om politiattest kommer ved studiestart.

Les om attester og erklæringer her

Poenggrenser

Studiet er nytt på Kongsvinger 2024 og vi har derfor ingen poenggrenser å vise til.
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Vernepleiere kan bygge videre på utdanningen med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller master i karriereveiledning.

Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å reise på utveksling i utlandet. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

Destinasjonene kan variere fra år til år og informasjon om mulighetene gis undervegs i studiet.

Se våre nettsider eller kontakt studieprogramansvarlig Mari Solberg Lyftingsmo eller praksiskoordinator Åse Mari Fyksen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie, deltid Kongsvinger

Alle utdanninger innen