Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.80 (primær)
  • 46.70 (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 224060

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Er du interessert i å jobbe for at mennesker med helse- og sosialutfordringer kan få en bedre hverdag? Gjennom miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid kan en vernepleier bidra til å øke menneskers livskvalitet.

En vernepleier er en profesjonell bistandsyter for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med utviklingshemming er en viktig gruppe. Vernepleiere finner du på en rekke arenaer, slik som hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne. Vernepleiere er også autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen