Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 38.10 (primær)
  • 45.50 (ordinær)
Studieplasser: 75
Søknadskode (SO): 209060

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. januar 2024.

Om studiet

Vil du i fremtiden jobbe for å fremme livskvalitet hos mennesker med funksjonsvansker? Dette studiet gir deg kompetanse innen blant annet helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.

Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell. Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan dette praktiske studiet være noe for deg.

Målet med studiet er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Som utdannet vernepleier vil du ha kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Vernepleiestudiet hos oss er en praksisintensiv utdanning hvor studenter og ansatte involverer brukere, tjenester og fagmiljøet til samarbeid. Studiet er inndelt i sju emner, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Første studieår følger en struktur med to til tre dager på skolen i uka og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

  • Helse-, omsorg-, oppvekst-, eller sosialsektoren

Du må dokumentere minst 5 års relevant praksis, hvorav inntil 2 år kan dekkes av relevant utdanning og 1 år kan dekkes av enten omsorg for egne barn, førstegangstjeneste eller relevant frivillig arbeid.

Øvrig praksis må være lønnet, relevant arbeid.

Eksempler på relevant arbeidserfaring er praktisk arbeid innenfor et eller flere av følgende områder: barnehage, skole, SFO, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, vekstbedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Relevant utdanning: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, ambulansesjåfør og legesekretær.

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 45,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 38,1
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Studiet kvalifiserer også for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å reise på utveksling/prosjektarbeid i utlandet i tredje studieår. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

Destinasjoner varierer fra år til år. Vi samarbeider f.eks. med praksissteder i Danmark, Island, Vietnam og Irland.

Informasjon om mulighetene gis undervegs i studiet etter hvert som de aktuelle utvekslingsperiodene nærmer seg.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og prioriteres ut fra individuell vurdering og egnethet.

Se våre nettsider eller kontakt studieprogramansvarlig Anne Line Kihle eller praksiskoordinator Åse Mari Fyksen.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen