Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Gratis*

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-INF-BIM0008

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20417-26

Om studiet

Opplæring i BIM-konstruksjon på fagskolen gir deg en solid forståelse og praktisk erfaring med bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Du vil lære å bruke avansert programvare for å designe, visualisere og analysere byggkonstruksjoner i en virtuell 3D-modell.

Gjennom studiet vil du lære hvordan du kan optimalisere prosjekteringsprosessen og samarbeide effektivt med ulike fagdisipliner. Du vil også lære å bruke BIM-modeller for å koordinere byggearbeidene, og dermed redusere risikoen for feil og forsinkelser på byggeplassen.

Med opplæring i BIM-konstruksjon vil du ha en solid kompetanse som er etterspurt i byggebransjen i dag.

Undervisningsopplegg

På dette studiet lærer du digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser.

Ved å benytte BIM blir det færre byggefeil, byggeprosesser effektiviseres, kostnadene reduseres, kvaliteten blir høyere og miljøbelastningen mindre.

Tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering har høyt fokus i bransjen. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, BIM konstruksjon, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen bygg- og anlegg eller tilsvarende realkompetanse.

Andre fagbrev enn bygg kvalifiserer også til opptak, men vi gjør oppmerksom på at BIM konstruksjon ikke er det samme som BIM installasjon, og derfor ikke vil gi samme utbytte for andre fagfelt.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Alle utdanninger innen