Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-INF-BIM0005

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1647-12

Om studiet

BIM-teknikere med spesialisering innen anlegg og infrastruktur er et nytt studium fra høsten 2020. BIM-AI kompetanse er svært etterspurt fra bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-AI, lærer du både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-AI store muligheter.

Undervisningsopplegg

Studiet består av to hovedemner, BIM-AI og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt): 

1. BIM-AI (BygningsInformasjonsModellering- Anlegg Infrastruktur)

    3D-modellering og bearbeiding av informasjon
    Åpne filformater og modellkontroll 
    Modellbasert dokumentasjon
    
2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

    Struktur og databehandling
    Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
    Samhandling og koordinering

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en entreprenør-, rådgiver-, konsulent-, oppmåling- eller byggherrer i løpet av året, fortrinnsvis i andre semester. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Opptakskrav

1.Relevant fag- eller svennebrev, eller

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Er du utdannet ingeniør eller har andre fagbrev? Det går an å søke om å bli vurdert etter realkompetanse. Du vil bli invitert til en liten samtale/intervju.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.