Sist oppdatert 1. juli 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du får kunnskap om språk og litteratur, og hvordan det påvirker samfunn og kultur.

Du lærer om utviklingen av det nordiske språket, litteraturhistorie, litteraturteori og de litterære sjangrene. Gjennom studiet tilegner du deg også ferdigheter innen analyse og kritikk.  

Varighet

Bachelorgrad tar vanligvis 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar vanligvis 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 811103 - Ph.d.-program, norsk/nordisk
 • 713303 - Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713302 - Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 711902 - Master, nynorsk skriftkultur, toårig
 • 711723 - Cand.philol.-utdanning, nordisk språkvitenskap
 • 711711 - Mag.art.-utdanning, nordisk språkvitenskap
 • 711129 - Master, norsk/nordisk, femårig
 • 711123 - Master, norsk/nordisk, toårig
 • 711105 - Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk
 • 611120 - Bachelor, norsk/nordisk, treårig
 • 611110 - Norsk (nordisk), lavere nivå
 • 769948 - Master, nordisk master i friluftsliv studier, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 811103 - Ph.d.-program, norsk/nordisk
 • 713303 - Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713302 - Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 711902 - Master, nynorsk skriftkultur, toårig
 • 711723 - Cand.philol.-utdanning, nordisk språkvitenskap
 • 711711 - Mag.art.-utdanning, nordisk språkvitenskap
 • 711129 - Master, norsk/nordisk, femårig
 • 711123 - Master, norsk/nordisk, toårig
 • 711105 - Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk
 • 611120 - Bachelor, norsk/nordisk, treårig
 • 611110 - Norsk (nordisk), lavere nivå
 • 769948 - Master, nordisk master i friluftsliv studier, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, norsk/nordisk (811103)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi (713303)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi (713302)
 • Master, nynorsk skriftkultur, toårig (711902)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk språkvitenskap (711723)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk språkvitenskap (711711)
 • Master, norsk/nordisk, femårig (711129)
 • Master, norsk/nordisk, toårig (711123)
 • Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk (711105)
 • Bachelor, norsk/nordisk, treårig (611120)
 • Norsk (nordisk), lavere nivå (611110)
 • Master, nordisk master i friluftsliv studier, toårig (769948)
 • Master, nordisk master i friluftsliv studier, toårig (769948)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.