Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 194210

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

8. april 2024.

Om studiet

Årsstudiet nordisk språk og litteratur gjør deg i stand til å formidle, reflektere over og bruke språk- og litteraturkunnskap i svært mange sammenhenger. Du lærer blant annet hva språk er og hvordan det er oppbygd og ser på hvordan norsk språk, kultur og litteratur er preget av internasjonale endringer. Årsstudiet er godkjent for bruk i lærerutdanningen. Det er et levende skrivemiljø på instituttet, og studentene driver sitt eget tidsskrift - riss.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i nordisk språk og litteratur