Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 217211

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor snakker og kommuniserer vi annerledes nå enn for hundre år siden? Hvordan skiller samtidslitteraturen seg fra tidligere tiders litteratur – og hva er felles? Hvis dette er spørsmål du ønsker svar på, er årsstudium i nordisk språk og litteratur noe for deg.

Språk og litteratur er alltid preget av tiden og kulturen den blir til i. På nordisk årsstudium drøfter vi disse sammenhengene på en systematisk og analytisk måte.

Årsstudiet i nordisk er et bredt sammensatt studium. Du vil få kunnskap i litterær, språkvitenskapelig og retorisk analyse. Du vil lære om språkstruktur og språklig variasjon. Du vil tilegne deg analytiske redskaper og teorier som setter deg i stand til å se tekster og språklige strukturer i sammenheng på tvers av tidsepoker og kulturelle kontekster.

Hvert emne har opptil seks undervisningstimer i uka. Du kan se i emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

  • Studiet er bygd opp av fire emner:
  • Språkstruktur og språkbruk
  • Språkhistorie og talemål
  • Tekst i kontekst
  • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse.

Studiet gir bred tekst- og språkkompetanse og er dermed nyttig for alle som arbeider med språk og kommunikasjon. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier i nordisk språk og litteratur.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Å ta et årsstudium er et godt alternativ for deg som ikke planlegger å ta en hel bachelorgrad, eller du ønsker å komplettere en uavsluttet utdanning eller vil ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner på et bestemt område. Nordisk språk og litteratur årsstudium kan bygges inn i andre studieprogrammer, du kan studere videre og bygge ut til en bachelor.

Karrieremuligheter

Årsstudiet i nordisk språk og litteratur kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker, men sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er studiet nyttig i mange forskjellige type jobber hvor språkkunnskaper er nødvendige. Studier i nordisk språk og litteratur er aktuelt i næringsliv, reiseliv, kulturbransjen, innenfor arbeid med kommunikasjon og PR, media og forlagsvirksomhet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen