Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 217889

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Studiet i nordisk gir oversikt over språket og litteraturens utvikling fra vikingtid til i dag. I tillegg er dette et moderne kommunikasjonsstudium, der du lærer å analysere språk så vel som litterære og saksorienterte ytringer av alle slag.

Analytisk kompetanse: I løpet av dette studiet vil du få kunnskap om forskjellige sjangre og hvordan du kan analysere dem, hvordan språk og tekst er bygd opp, og hvordan tekster og språk har utviklet seg historisk. Studiets første år gir bred kunnskap om nordisk språk og litteratur, og sterk analytisk kompetanse. Planen for dette første året er identisk med Nordisk språk og litteratur – årsstudium.

Valg: Studiet er videre bygd opp slik at du andre året velger et fag 2, hvor du kan velge mellom fagene engelsk, religion og historie. Tredje året skriver du en bacheloroppgave, der du spesialiserer deg innenfor et felt av nordistikken.

Praksismulighet: Når du tar en bachelorutdanning i humaniora ved UiS har du mulighet for et praksisopphold. UiS har avtaler med mange virksomheter hvor humanistiske fag er relevante. Praksisemnet er opptaksbegrenset og tilbys som et valgemne siste semester i bachelorprogrammet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Du kan fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet nordisk og lesevitenskap.

Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), får du undervisningskompetanse i norsk.

Karrieremuligheter

Norsk er ryggraden ikke bare i skolen, men samfunnet vårt som sådan. Utdanningen i nordisk gir deg bred kompetanse i språk, kultur og tekst. Dette er ettertraktet innen arbeid knyttet til blant annet næringsliv, reiseliv, kulturbransjen, kommunikasjon, media og forlagsvirksomhet.

Hva kan du jobbe med?

Studier i nordisk er aktuelt innenfor mange jobber og yrker hvor kunnskap om språk, litteratur og kultur er etterspurt. Noen eksempler på aktuelle jobber er:

  • Bibliotekar
  • Norsklærer
  • Journalist
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kulturformidler
  • Forlagskonsulent/-redaktør

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nordisk språk og litteratur

Alle utdanninger innen