Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Master i nordisk språk og litteratur gir deg en allmenn språk- og tekstkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker. De fleste studentene velger å konsentrere seg om enten nordisk språk eller nordisk litteratur, men du kan også velge en blanding med både språklige og litterære emner. Vi har et levende skrivemiljø på instituttet. Studentene driver sitt eget tidsskrift, og det blir arrangert skriveseminar hvor du diskuterer problemstillinger med faglærere og medstudenter. Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og kulturkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker.

En stor andel av nordiskstudenter velger læreryrket. Noen ender opp i forlag, bokhandel eller bibliotek, andre i reklamebransjen, som journalister eller som tekstforfattere.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur