Beskrivelse

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Varighet

Ett til to år, som regel på deltid.

Varighet

Ett til to år, som regel på deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 662120 - Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid
 • 661303 - Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid
 • 579925 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569958 - Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig
 • 569953 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569952 - Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig
 • 569948 - Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig
 • 568902 - Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig
 • 562121 - Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig
 • 562118 - Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig
 • 562113 - Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig
 • 562112 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig
 • 562111 - Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig
 • 562109 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig
 • 562108 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig
 • 562107 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig
 • 562105 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig
 • 562103 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid
 • 562102 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser
 • 561916 - Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 662120 - Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid
 • 661303 - Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid
 • 579925 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569958 - Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig
 • 569953 - Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig
 • 569952 - Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig
 • 569948 - Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig
 • 568902 - Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig
 • 562121 - Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig
 • 562118 - Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig
 • 562113 - Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig
 • 562112 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig
 • 562111 - Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig
 • 562109 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig
 • 562108 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig
 • 562107 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig
 • 562105 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig
 • 562103 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid
 • 562102 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser
 • 561916 - Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid (661303)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig (562121)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig (562113)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid (562103)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (562102)
 • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.