Nøkkelinformasjon

Det finnes flere forskjellige typer utdanninger innen miljø, klima og natur.

Du kan velge mellom fag som landskapsforvaltning, miljøteknologi, fornybar energi, bioenergi, miljøledelse, grønn næringsutvikling, natur og friluftsliv eller økologi.

Energi, miljø og fornybar energi kan studeres som ingeniørfag.

Utdanninger

Viser 39 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 38.90 44.20
Master i anvendt økologi Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master's in Energy, Natural Resources and the Environment Master og høyere Norges Handelshøyskole (NHH)
Miljøteknologi Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Miljøteknologi, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Miljøvitenskap Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Miljøvitenskap Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Natur og miljø Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Natur- og miljøforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Naturbasert reiseliv Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Naturfag 1, 5. - 10. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Naturforvaltning Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Overvaking av ustabile fjellsider Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
Renewable Energy in the Marine Environment - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Technology and Safety in the High North - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Vann- og miljøteknikk Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet SIVING Alle Alle
Økologi og miljøforvaltning Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Økologi og naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium og kortere Nord universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Miljø- og forurensningsstudier (8514)
  • Miljø- og forurensningsstudier (7514)
  • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
  • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
  • Master, energi, miljø og samfunn, toårig (739922)
  • Bachelor, ressursgeologi, treårig (656202)