Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 201006

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Innen 2050 har EU satt som mål at Europa skal være tilnærmet utslippsfritt. Veien mot lavutslippssamfunnet vil gi mange arbeidsplasser. Det stilles nye krav til energieffektive bygninger og til utvikling i kraftindustri og transportnæring. For å løse disse utfordringene, trenger samfunnet flere ingeniører innenfor fornybar energi. Du kan være med å forme en fornybar fremtid.

En bachelor i fornybar energi gir deg en ingeniørutdannelse med breddekompetanse og et helhetsperspektiv innenfor energiproduksjon og energibruk. Du kan følge spesialiseringer innen batteriteknologi, elkraftteknikk eller energiteknikk.

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Hva lærer du?

Studiet gir en dyp forståelse av fornybar energi og miljøproblematikk, men også en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier. Studieretningen i batteriteknologi dekker hele batteriverdikjeden fra materialteknologi til resirkulering og bærekraft.

Du kan også lære hvordan man konstruerer smarte elkraftsystemer og nye energieffektive bygg som passivhus og plussenergihus.

Norge har et enormt potensial for energiøkonomisering i industrien og i bygningsmassen. Bachelorstudiet i fornybar energi er et teknologitungt studium som gir deg god breddekompetanse og et helhetsperspektiv innenfor både energiproduksjon og energibruk.

På UiA Campus Grimstad er det mye praktisk arbeid i laboratorier for elkraftteknikk, hydrogen og brenselceller, solfangere og klimateknikk, solcellestrøm, bioenergi og forbrenningsteknikk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.

- Bruk søkekode 201 006 og søk via Samordna opptak.

- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9913 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

- Bruk søkekode 201 006 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.

- Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 006.

- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9913 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9980 og starte med sommerkurs i matematikk.

Anbefalte forkunnskaper

Ingeniørstudier forutsetter gode forkunnskaper i matematikk og fysikk. Studenter med dårligere karakter enn 4 fra videregående eller C fra forkurset i matematikk og fysikk anbefales å følge kursene MA-007 Matematikk oppgradering 2 og FYS002 Fysikk oppgradering i tillegg til ordinære emner 1. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - Fornybar energi