Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Er du miljøengasjert og har lyst å gjøre en forskjell? Masterstudiet i industriell økologi åpner mange ulike karriereveier innenfor bærekraftfeltet.

Det internasjonale masterprogrammet i industriell økologi har egne studieplasser for søkere med norsk og nordisk studiebakgrunn.

I dette studiet vil du lære å bruke ulike verktøy for å arbeide med mange forskjellige miljø- og ressursutfordringer, som biologisk mangfold, energi og klima, avfall og ressurser, sirkulær økonomi og bærekraftig forbruk.

Studiet er internasjonalt og tverrfaglig rettet, med utgangspunkt i fagfeltet industriell økologi. Du vil selv gjennomføre forskningsarbeid og lære deg relevante verktøy gjennom praktisk bruk på konkrete problemstillinger. Forskningsfokuset gir deg gode muligheter for videre doktorgradsstudier.

I ulike emner vil du bli kjent med analysemetoder som brukes i næringsliv og politikk for å vurdere produkter, verdikjeder og internasjonal handel. I masteroppgaven vil du bruke de aktivt i ditt eget forskningsprosjekt, for å undersøke:

• Økosystemer og bioressurser

• Energi, transport og det bygde miljø

• Sirkulær økonomi og ressurser

• Bærekraftig produksjon og forbruk

Du vil ta del en studentgruppe som deler ditt engasjement, med karrieremuligheter i Norge og internasjonalt. Våre kandidater er ettertraktet i næringslivet og industrien, fornybar energi, avfallsbransjen, politikkutforming, offentlig forvaltning, NGO’er og annet. Solid fagkompetanse åpner for mange muligheter innenfor miljø og bærekraft.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Industrial Ecology