Beskrivelse

Fagskoleutdanninger med fokus på bærekraft, miljø og det grønne skiftet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, fag/svennebrev eller realkompetanse. Les mer på den enkelte utdanning. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, fag/svennebrev eller realkompetanse. Les mer på den enkelte utdanning. 

Varighet

Fra et halv år til 1,5 år. Les mer på den enkelte utdanning. 

Varighet

Fra et halv år til 1,5 år. Les mer på den enkelte utdanning. 


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 5514 - Miljø- og forurensningsstudier
  • 558110 - Fagskoleutdanning, bærekraftige matopplevelser, 1½-årig
  • 549915 - Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 5514 - Miljø- og forurensningsstudier
  • 558110 - Fagskoleutdanning, bærekraftige matopplevelser, 1½-årig
  • 549915 - Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Miljø- og forurensningsstudier (5514)
  • Fagskoleutdanning, bærekraftige matopplevelser, 1½-årig (558110)
  • Fagskoleutdanning, bærekraftsarbeid i virksomheter, ett år på deltid (549915)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.