Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Ålesund
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194072
Trondheim
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 53.50 (primær)
  • 56.50 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 194822
Gjøvik
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194835

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Vil du ta del i energirevolusjonen? Verden har behov for miljøvennlig og bærekraftig produksjon, lagring og bruk av energi. Fossile energikilder som olje og gass må erstattes av mer fornybar energi som vannkraft, vindkraft, solenergi og bølgekraft. Batteri, hydrogen og andre energibærere må utvikles. Gjennom ingeniørstudiet fornybar energi får du kompetanse på energiproduksjon, energibærere, lagring og utslipps-beregninger. Du kan være med å lage fremtidens energisystemer.

Studiet tilbys i studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Hver studieby har sin særskilte spesialisering.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag