Nøkkelinformasjon

Det finnes flere forskjellige typer utdanninger innen miljø, klima og natur.

Du kan velge mellom fag som landskapsforvaltning, miljøteknologi, fornybar energi, bioenergi, miljøledelse, grønn næringsutvikling, natur og friluftsliv eller økologi.

Energi, miljø og fornybar energi kan studeres som ingeniørfag.

Utdanninger

Viser 39 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture and Environment Master og høyere Nord universitet
Basiskurs i naturoppsyn Årsstudium og kortere Nord universitet
Bygg - bachelor i ingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger
Ingeniør, bygg, studieretning infrastruktur HING Alle Alle
Ingeniør, bygg, studieretning byplanlegging HING Alle Alle
Ingeniør, bygg, studieretning konstruksjonsteknikk HING Alle Alle
Bygg - sivilingeniør Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Bygg - sivilingeniør, spesialisering i smart vannteknologi Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Climate Change Management Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Cold Climate Engineering - Nordic Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ecology Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Fornybar energi - bachelor i ingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, fornybar energi HING Alle Alle
Ingeniør, fornybar energi HING 53.50 56.50
Ingeniør, fornybar energi HING Alle Alle
Fornybare energisystemer Master og høyere Universitetet i Oslo
From Mountain to Fjord Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Globale miljøstudier - studiested Ghana Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Hydrogenteknologi Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Hydrogenteknologi, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Industrial Ecology - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder HING Alle Alle
International Environmental Studies Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Landskap og utvikling Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Miljø- og forurensningsstudier (8514)
  • Miljø- og forurensningsstudier (7514)
  • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
  • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
  • Master, energi, miljø og samfunn, toårig (739922)
  • Bachelor, ressursgeologi, treårig (656202)