Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Kunnskap om arktisk klima og teknologi spiller en stadig viktigere rolle for å sikre en bærekraftig utvikling av Arktis. Nye skipsruter og muligheter for gruvedrift vokser frem i regionen. Utviklingen av ny industri i Arktis akselererer raskt, og industrien trenger ingeniører med spesialkompetanse på arktiske forhold. Arktis er et sted som er ulikt noe annet. Økosystemet er skjørt, været kan by på utfordringer, og infrastrukturen er knapp. Disse forholdene stiller høye krav til ingeniører som jobber her. Arktisk klima og teknologi er et 2-årig Nordisk masterprogram som tilbys sammen med tre av de fem ledende tekniske universitetene i Norden (Nordic Five Tech). Du får tilbringe minst ett semester (30 studiepoeng) ved to partneruniversitet og du uteksamineres med en dobbel mastergrad fra to universitet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Cold Climate Engineering

Alle utdanninger innen