Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Byplanlegging
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 217067
Infrastruktur
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 217033
Konstruksjonsteknikk
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 27
Søknadskode (SO): 217675

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Visste du at byggingeniører spiller en avgjørende rolle i å utforme det meste du ser rundt deg? Som byggingeniør kan du designe alt fra broer til boliger, viktig infrastruktur og utforming av byer.

Dette er bachelorutdanningen for deg som er interessert i problemløsning, liker å være kreativ og ønsker å være med å påvirke samfunnet. Studiet gir deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å løse tekniske utfordringer. Som byggingeniør får du kompetanse som er ettertraktet i flere bransjer. Her velger du mellom studieretningene konstruksjonsteknikk, byplanlegging og infrastruktur.

Konstruksjonsteknikk

Innen konstruksjonsteknikk lærer du om beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong. I løpet av utdanningen vil du også få kunnskap om design, bygging og vedlikehold av bygninger, broer og andre viktige konstruksjoner – både på land og til havs.

Byplanlegging

Innen byplanlegging vil du fordype deg i utvikling av bærekraftige og urbane områder. Her lærer du å skape nabolag og offentlige rom som gjør byer til bedre steder å bo, arbeide og trives i.

Infrastruktur

Infrastruktur er samfunnets ryggrad. Her lærer du hvordan veier, vann og avløp, og transportsystemer bygges og vedlikeholdes. Dette er en kompetanse som er viktig, blant annet for å møte endringer i form av økt nedbør og ekstremvær.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetansehttps://www.samordnaopptak.no/info/opptak/og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved Universitetet i Stavanger.

For bachelor bygg kan aktuelle masterstudier være:

 • Konstruksjons- og maskinteknikk
 • Byplanlegging/City and regional planning
 • Marin- og offshoreteknologi,
 • Industriell teknologi og driftsledelse
 • Risk Analysis
 • Industriell økonomi og samfunnssikkerhet

Karrieremuligheter

BYPLANLEGGING OG INFRASTRUKTUR

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, eiendomsutviklere, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag