Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Byplanlegging
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 217067
Infrastruktur
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 217033
Konstruksjonsteknikk
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 217675

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Som byggingeniør er du med på å utforme det meste du ser rundt deg, fra komplekse konstruksjoner til hus, industribygg, infrastruktur og byplanlegging.

Studiets oppbygging

Byggingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av byer, nabolag, bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore.

Byggingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Avhengig av hvilken studieretning du velger, får du kompetanse som kan bidra til å nå målene for en bedre verden. For eksempel:

FNs bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold

FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle

FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Studieretninger

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging eller infrastruktur. Konstruksjonsteknikk hører til Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Infrastruktur og byplanlegging hører til Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Studieretning Konstruksjonsteknikk:

omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Oppgavene etter endt utdanning kan omfatte beregninger i forbindelse med bygging av hus, industribygg, broer, plattformer og andre konstruksjoner.

Studieretning Byplanlegging:

lærer deg å analysere, planlegge og utforme bærekraftige, sunne og klimasmarte byer og tettsteder som tilbyr høy livskvalitet. I studiet blir det arbeidet på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner.

Kompetansen etter fullført utdanning kvalifiserer deg til å jobbe i offentlige eller private foretak som driver med fysisk planlegging eller transportplanlegging.

Studieretning Infrastruktur (fra og med 2023: studieretningen skifter navn fra Teknisk planlegging til Infrastruktur):

er orientert mot planlegging med hovedvekt på bærekraftig arealplanlegging og funksjonell og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Dette studiet passer for deg som er interessert i planlegging av byområder, dimensjonering, beregning av bygninger og konstruksjoner som broer, plattformer, tårn og lignende. Studiet gir interessante muligheter til å arbeide med teorier, metoder og eksempler for å løse morgendagens byggeoppgaver. Undervisningen tar opp problemstillinger hentet fra dagens virkelighet, og oppgaver utføres i samarbeid med private bedrifter og offentlige organer.

Videre studier

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved Universitetet i Stavanger. For bachelor bygg kan aktuelle masterstudier være konstruksjons- og maskinteknikk, byplanlegging/City and regional planning, marin- og offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, Risk Analysis, industriell økonomi og samfunnssikkerhet.

Karrieremuligheter

BYPLANLEGGING OG INFRASTRUKTUR

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, eiendomsutviklere, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen