Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Det finnes flere forskjellige typer utdanninger innen miljø, klima og natur.

Du kan velge mellom fag som landskapsforvaltning, miljøteknologi, fornybar energi, bioenergi, miljøledelse, grønn næringsutvikling, natur og friluftsliv eller økologi.

Energi, miljø og fornybar energi kan studeres som ingeniørfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Ofte realfagskombinasjon. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Ofte realfagskombinasjon. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar normalt 5 år

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar normalt 5 år

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 7514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 6514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 634903 - Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig
 • 739922 - Master, energi, miljø og samfunn, toårig
 • 656202 - Bachelor, ressursgeologi, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 7514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 6514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 634903 - Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig
 • 739922 - Master, energi, miljø og samfunn, toårig
 • 656202 - Bachelor, ressursgeologi, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Miljø- og forurensningsstudier (8514)
 • Miljø- og forurensningsstudier (7514)
 • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Master, energi, miljø og samfunn, toårig (739922)
 • Bachelor, ressursgeologi, treårig (656202)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.