Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. En karriereveileder/rådgiver hjelper studenter og voksne til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser, egenskaper og styrker. 

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne en treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst ett år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Utdanninger

Viser 16 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Karrierelæring og utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen – Modul 1, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen – Modul 2, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Karriereveiledning, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Master i karriereveiledning Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i rådgivning for barn og ungdom Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Pedagogisk veiledning, deltid Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Pedagogisk veiledning, deltid Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Rådgivning 1 Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Rådgivning og danning Master og høyere Nord universitet
Rådgivning og innovasjon Master og høyere Nord universitet
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
  • Master, karriereveiledning, toårig (724908)
  • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
  • Master, rådgivning, toårig (724125)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
  • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
  • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
  • Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig (624114)

Relevante yrker