Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Utdanningsvalg er en videreutdanning som er begrunnet i behov for en utvidet og solid kompetanse blant lærere for å håndtere arbeidsoppgavene tilknyttet faget utdanningsvalg i skolesystemet.

Studiet retter seg først og fremst mot pedagoger på ungdomstrinnet som ønsker å undervise i faget utdanningsvalg. Studiets innhold konsentreres om ledelse av læringsprosesser i faget utdanningsvalg og hovedfokus er på elevenes utvikling og valgmuligheter for fremtiden. Studiet skal sette lærere i stand til å veilede elevene i en refleksjonsprosess knyttet til interesser, behov, ønsker og drømmer i forhold til fremtidig arbeid og liv, slik at de blir bevisst egne verdier og blir kjent med fremtidige muligheter i vårt utdanningssystem. Studiet gjennomføres i samarbeid med aktører i videregående opplæring, høgskole og i arbeidslivet.

Studiets oppbygging

Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med sine refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet fordrer tilstedeværelse og deltakelse. Ulike undervisningsmetoder inkluderer forelesninger med introduksjon av faglige temaer, nettforelesning, dialog, gruppearbeid, erfaringsdeling, litteraturstudier og praktiske øvelser.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her