Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vil du bidra til at lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent profesjonsveiledning?

I studiet vil du bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig, solid og trygg start på sin karriere som profesjonelle yrkesutøvere.

Kvalifikasjon/tittel

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)