Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Vil du bidra til at lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent profesjonsveiledning? Vil du bidra til at nyutdannede lærere får en god inngang til sin yrkeskarriere i barnehage, grunnskole eller videregående skole?

I dette studiet vil lære hvordan du bidrar til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig, solid og trygg start på sin karriere som profesjonelle yrkesutøvere, samtidig som du jobber aktivt med dette i studietiden. Som en følge av dette vil du også bidra til organisasjonsutvikling og kollektive læringsprosesser på egen arbeidsplass.

Kvalifikasjon/tittel

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)