Nøkkelinformasjon

Studiet gir kunnskap om sammenhengen mellom kropp og helse, bevegelse og livskvalitet. Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener.

Utdanningen gir, sammen med ett års lønnet turnustjeneste, rett til autorisasjon som fysioterapeut.

Du lærer du å  informere, veilede og motivere pasienter. Målet er å fremme mestring og livskvalitet hos pasientene.

Utdanninger

Viser 8 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Oslo Nye Høyskole
Bachelor i fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 54.00 58.50
Fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 52.10 55.50
Fysioterapi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 51.00 57.40
Fysioterapi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 49.50 54.60
Fysioterapi - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Klinisk fysioterapi Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) Master og høyere Universitetet i Bergen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fysioterapi (8652)
  • Fysioterapi (7652)
  • Fysioterapi (6652)
  • Fysiologi, lavere nivå (669905)

Relevante yrker