Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • 45.60 (primær)
  • 51.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 201702

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bioingeniørstudiet er en medisinsk laboratorieutdanning, som kombinerer helsefag og teknologi.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Bioingeniørenes kompetanse innenfor laboratoriemedisinske fagområder som laboratorieteknologi, kvalitetskontroller og kvalitetssikring, samt praktisk laboratoriearbeid gjør dem kvalifisert til oppgaver på både medisinske og andre typer laboratorier.

Biologi og kjemi er sentrale fag i bioingeniørutdanningen. Praksis er en vesentlig del av studiet.

Fullført studium gir graden bachelor i bioingeniørfag som gir grunnlag for å søke autorisasjon som bioingeniør i henhold til lov om helsepersonell.

Hva lærer du?

Du lærer blant annet om:

  • Laboratoriemedisin og laboratorieteknologi (analyse av biologisk materiale)
  • Blodprøvetaking
  • Korrekt håndtering av prøvematerialer
  • Standardisering av metoder
  • Feilsøking og vedlikehold
  • Kvalitetssikring av analyseresultater
  • Etiske problemstillinger tilknyttet bioingeniørfaget

Studiet er organisert slik at du først får et solid naturvitenskapelig fundament (biologi/kjemi), før du begynner på de medisinske laboratorieemnene (blodprøvetaking, analysearbeid), og samfunnsvitenskapelige/humanistiske emner (bl.a. etikk og vitenskapelig metode). Praksis er integrert gjennom hele studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene fysikk 1/biologi 1/kjemi 1/ 2FY/2BI/2KJ.

Anbefalte forkunnskaper:

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1.

Andre krav i løpet av studiet

Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen