Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 42.90 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209702

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Er du på utkikk etter en utdannelse som kombinerer helsefag og teknologi, og vil lære om hvordan teknologien kan hjelpe oss å oppdage sykdom? Da kan bachelor i bioingeniørfag være riktig studium for deg.

Bachelor i bioingeniørfag er en treårig profesjonsutdanning som gir studentene autorisasjon for arbeid i sykehuslaboratorier, og er spesielt rettet mot deg som ønsker å arbeide som bioingeniør i laboratorier i helsesektoren.

Som bioingeniør vil du kunne bidra med utredning av sykdom og infeksjoner, behandling og oppfølging hos pasienter. En viktig arbeidsoppgave for bioingeniører er å analysere pasientprøver, i form av for eksempel blodprøver og vevsprøver. Resultatene danner grunnlaget for å stille diagnoser, gi pasienter riktig behandling og oppfølging.

Studiet består av 18 obligatoriske studieemner og omfatter både teoretisk og praktisk undervisning ved Høgskolen i Innlandet (HINN), samt veiledet ekstern praksis. Studieplanen er faglig oppdatert med tanke på arbeidslivets behov og helseteknologiens utvikling. Alle emner i studiet er obligatoriske, og studiet inneholder ikke andre valgemner.

Høgskolen i Innlandet (HINN) skal utdanne ansvarsbevisste bioingeniører som er kvalifiserte for bioingeniørfaglig arbeid i alle typer medisinske laboratorier, og vårt mål er at bioingeniører fra oss skal være modige, stolte og endringsdyktige bioingeniører med høy kompetanse og en tydelig profesjonsidentitet.

Studiemodell for bachelor i bioingeniørfag

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag: Biologi 1 eller Fysikk 1 eller Kjemi 1.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Mer om politiattester og erklæringer.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 42,9
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Det er mulig å studere videre hos oss etter å ha fullført bachelor i bioingeniørfag. Spesielt relevant er master i bioteknologi og biomedisin, som rekrutterer videre til Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi. Master i folkehelsevitenskap og master i treningsfysiologi er andre aktuelle videreutdanningsløp for en utdannet bioingeniør. I tillegg kvalifiserer bachelorstudiet til en rekke masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Utveksling

Det er lagt til rette i studieplanen for utveksling i 3. studieår. Her skal det være muligheter til å kombinere faglig fordypningsarbeid (bacheloroppgave) med opphold i utlandet. Utvekslingsmuligheter og samarbeidsavtaler er noe Bioingeniørutdanningen arbeider med å bygge opp. I tillegg kan du søke om å dra på Blended Intensive Programme (BIP) i 2. studieår. I BIP kan man reise en uke til Belgia, Leuven (UCLL) og bli kjent med studenter fra mange deler av Europa samtidig som man gjennomfører prosjektarbeid.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen