Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2022:
  • 44.60 (primær)
  • 49.50 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209702

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du lære om hvordan teknologien gjør oss i stand til å oppdage sykdom? Da kan dette studiet passe for deg. Du får etter fullførte studier etterspurt kompetanse og autorisasjon for arbeid i sykehuslaboratorier.

Bachelor i bioingeniørfag er en treårig profesjonsutdanning som gir studentene autorisasjon for arbeid i sykehuslaboratorier, og er spesielt rettet mot deg som ønsker å arbeide i helsevesenets laboratorier som bioingeniør. Er du på utkikk etter en utdannelse som kombinerer helsefag og teknologi, og vil lære om hvordan teknologien gjør oss kapable til å oppdage sykdom? Da kan bachelor i bioingeniørfag være riktig studium for deg.

Som utdannet bioingeniør vil du kunne bidra med utredning av sykdom og infeksjoner, behandling og oppfølging hos pasienter. En viktig arbeidsoppgave for bioingeniører er å analysere pasientprøver, i form av for eksempel blodprøver og vevsprøver. Resultatene danner grunnlaget for å stille diagnoser, gi pasienter riktig behandling og oppfølging.  

Studiet består av 18 obligatoriske studieemner og omfatter både teoretisk og praktisk undervisning ved HINN, samt veiledet ekstern praksis. Studieplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Sykehuset Innlandet og fagmiljøet ved Institutt for bioteknologi, og er faglig oppdatert med tanke på arbeidslivets behov og helseteknologiens utvikling. Alle emner i studiet er obligatoriske, og studiet inneholder ikke andre valgemner.

HINN skal utdanne ansvarsbevisste bioingeniører som er kvalifiserte for bioingeniørfaglig arbeid i alle typer medisinske laboratorier, og vårt mål er at bioingeniører fra HINN skal være modige, stolte og endringsdyktige bioingeniører med høy kompetanse og en tydelig profesjonsidentitet. Bioingeniørfaglig arbeid inkluderer teoretisk og praktisk kunnskap om innsamling, bearbeiding, analysering og vurdering av prøvemateriale fra pasienter og resultatutgivelse.

Studiemodell for bachelor i bioingeniørfag

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Mer om politiattester og erklæringer.

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 51,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 44,6
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Det er mulig å studere videre ved Høgskolen i Innlandet etter å ha fullført bachelor i bioingeniørfag. Spesielt relevant er master i næringsrettet bioteknologi, som rekrutterer videre til Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi. Master i folkehelsevitenskap og master i treningsfysiologi er andre aktuelle videreutdanningsløp for en utdannet bioingeniør. I tillegg kvalifiserer studiet til en rekke masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner.  

Utveksling

Studiet bringer inn kunnskap av både internasjonal og nasjonal karakter. Det legges til rette for praksisstudier i utlandet der det foreligger godkjente samarbeidsavtaler. Det gis anledning til å kombinere faglig fordypningsarbeid (bacheloroppgave) med opphold i utlandet i sjette semester.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen