Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

BIOI

Poenggrenser 2021

  • 51.10 (primær)
  • 55.80 (ordinær)

Studieplasser

67

Søknadskode (SO)

215702

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bioingeniørens hovedoppgave er å analysere biologisk materiale som for eksempel blod. Resultatene av analysene er viktige for å diagnostisere sykdom og gi pasienten riktig behandling. Bachelorstudiet vil gi deg en spennende og sikker jobb i sykehuslaboratorier.

En bioingeniør skal kunne utføre laboratoriearbeid og vurdere kvaliteten på arbeidet. Velger du å studere til bioingeniør, lærer du å forstå hvilken medisinsk betydning dette arbeidet har og hvordan du kan ta deg av pasienter på en god måte. For å oppnå dette inneholder studiet både naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og biomedisinske emner. En stor del av utdanningen foregår i forskjellige typer laboratorier. Å ta blodprøver og analysere blod, vevsprøver og annet biologisk materiale er en viktig del av bioingeniøryrket og studiet.

Sentralt i studiet står naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi.

Praksis utgjør en betydelig del av studiet. Det gir viktig læring i direkte kontakt med yrket du har valgt. Praksis foregår ved forskjellige laboratorier innenfor mikrobiologi, medisinsk biokjemi, patologi, blodbank og ulike andre spesiallaboratorier.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Les mer om ferdighetstrening og bekledning.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 / (S1+S2) + enten fysikk 1, kjemi 1 eller biologi 1.

Alle utdanninger innen