Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • 43.50 (primær)
  • 52.10 (ordinær)
Studieplasser: 86
Søknadskode (SO): 215702

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Liker du helse og teknologi? Er du interessert i hvordan du bruker bioteknologi til å analysere alle typer biologisk materiale? Som bioingeniør blir du kvalifisert til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier.

Gjennom bioingeniørstudiet lærer du å utføre arbeid i et medisinsk laboratorium. Dette består i å analysere biologisk materiale for bruk i diagnostikk, behandling og forskning spesielt innenfor helsevesenet. Studiet gir også godkjent kompetanse for blodprøvetaking.

Bioingeniøren bruker avansert teknologi og spiller en viktig rolle for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. I din jobb får du være tett på den medisinske og teknologiske utviklingen som gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Gjennom studiet får du det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne følge med på denne utviklingen.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen