Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2022:
  • 41.90 (primær)
  • 49.10 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 224702

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Ønsker du å være med på å analysere prøvene som gir grunnlaget for å stille pasienters diagnose, eller kontrollere effekten av ulike behandlinger? Vil du bidra i forskning og utvikling? Da er bioingeniøryrket noe for deg.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet i pasientprøver, som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke i denne utviklingen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen