Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 47.00 (ordinær)
Studieplasser: 45
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 224702

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Ønsker du å være med på å analysere prøvene som gir grunnlaget for å stille pasienters diagnose, eller kontrollere effekten av ulike behandlinger? Vil du bidra i forskning og utvikling? Da er bioingeniøryrket noe for deg.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet i pasientprøver, som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke i denne utviklingen.


Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen