Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

BIOI

Poenggrenser 2021

  • 47.30 (primær)
  • 53.70 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

224702

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Være med å finne resultater som kan gi grunnlag for å stille pasienters diagnose? Kontrollere effekten av ulike behandlinger? Bidra i forskning og utvikling? Da kan bioingeniøryrket være noe for deg.

Bioingeniørprogrammet er en medisinsk laboratorieutdanning som kombinerer helsefag og teknologi. Som bioingeniør er du med på utredning av sykdom og infeksjoner, behandling og oppfølging hos pasienter.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/kroppsvæsker/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke i denne utviklingen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen