Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav og lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav og lokalt opptak.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 862102 - Ph.d.-program, sosialt arbeid
 • 762112 - Master, barnevern, femårig
 • 762106 - Master, barnevern, toårig
 • 762104 - Master, sosialt arbeid, toårig
 • 762102 - Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid
 • 662122 - Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet
 • 662118 - Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig
 • 662117 - Bachelor, barnevern, treårig
 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern
 • 662103 - Barnevernslinje ved sosialskole, toårig
 • 662102 - Barnevernspedagogutdanning, treårig
 • 662101 - Barnevernsutdanning, lavere nivå
 • 769912 - Helseservicefag, uspesifiserte, høyere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 862102 - Ph.d.-program, sosialt arbeid
 • 762112 - Master, barnevern, femårig
 • 762106 - Master, barnevern, toårig
 • 762104 - Master, sosialt arbeid, toårig
 • 762102 - Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid
 • 662122 - Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet
 • 662118 - Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig
 • 662117 - Bachelor, barnevern, treårig
 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern
 • 662103 - Barnevernslinje ved sosialskole, toårig
 • 662102 - Barnevernspedagogutdanning, treårig
 • 662101 - Barnevernsutdanning, lavere nivå
 • 769912 - Helseservicefag, uspesifiserte, høyere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Helseservicefag, uspesifiserte, høyere nivå (769912)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.