Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Viser 38 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i barnevern Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i barnevern Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevern, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevernsarbeid Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i barnevernsarbeid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevernsarbeid, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, heltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Masterprogram i barnevern Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold
Sosialfag - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Sosialt arbeid - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Sosialt arbeid - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Sosialt arbeid, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet Master og høyere VID vitenskapelige høgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)