Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 38.00 (primær)
 • 42.30 (ordinær)
Studieplasser: 105
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 217070

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Samfunnet trenger personer som har kunnskap om hvordan omsorg, oppdragelse og oppvekstforhold påvirker barn og unges utvikling. Der spiller barnevernspedagoger en viktig rolle.

Med en bachelorgrad i barnevern fra Universitetet i Stavanger kan du jobbe i barnevernet, skolene, fritidsklubber og andre steder barn og unge oppholder seg.

Barnevernspedagogen jobber særlig med barn og unge som har, eller står i fare for å utvikle, sosiale og/eller psykiske problemer. Denne utdanningen gjør at du virkelig kan bidra til at de får en bedre oppvekst.

 • Kompetanse: Gjennom studiet utvikler du gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, du blir bedre kjent med deg selv og dine verdier og du lærer å samhandle med barn, familier og andre offentlige instanser.
 • Faglig bredde: Utdanningen består av flere kunnskapsområder, som samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, psykologiske og helsefaglige emner, pedagogiske emner og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.
 • Praksis: 22 uker er avsatt til veiledet praksis i autentiske yrkessituasjoner. Da får du arbeide i direkte arbeid med utsatte barn, unge og/eller deres familier. Som hovedregel skal alle studenter få praksiserfaring fra kommunalt og statlig barnevern, som barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse, politiattest og medisinsk testing

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Bachelorgraden i barnevern kvalifiserer blant annet til:

 • Master i barnevernsarbeid
 • Master i sosialfag

Karrieremuligheter

Bachelorgraden i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog, da kan jobbe i

 • Statlig eller kommunal barnevernstjeneste
 • Institusjoner
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Forebyggende og oppsøkende arbeid
 • Skole og barnehage
 • Barn og unges fritidsarena
 • Frivillige organisasjon

Du kan også jobbe andre steder nn i barnehagen, som for eksempel i SFO, fritidsklubb eller tilsvarende barnerelaterte yrker og institusjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen