Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 38.00 (primær)
  • 42.30 (ordinær)
Studieplasser: 105
Søknadskode (SO): 217070

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du å lære hvordan omsorg, oppdragelse og oppvekstforhold påvirker barn og unges utvikling? Ønsker du å hjelpe utsatte barn, unge og deres familier når barnas utvikling trues av fattigdom, mobbing, utenforskap eller skadelige forhold i hjemmet?

Studiets oppbygging

Med en bachelorgrad i barnevern kan du jobbe i barnevernet, skolene, fritidsklubbene og andre steder hvor barn og unge oppholder seg for å bidra til at de får en bedre oppvekst.

Barnevernspedagogen jobber særlig med barn og unge som har, eller står i fare for å utvikle, sosiale og/eller psykiske problemer. Som barnevernspedagog er oppgaven din å sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med barn, deres familier og deres nærmiljø. Barnevernspedagogen har faglig kompetanse og kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Norge og hva det innebærer å jobbe barnevernfaglig i et flerkulturelt samfunn.

Utdanningen består av flere kunnskapsområder, som samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, psykologiske og helsefaglige emner, pedagogiske emner og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.

Gjennom studiet utvikler du gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, du blir bedre kjent med deg selv og dine verdier og du lærer å samhandle med barn, familier og andre offentlige instanser.

Praksis

Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike unBarnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Studiet består hovedsakelig av ulike undervisningsopplegg på campus, mens 22 uker er avsatt til veiledet praksis i autentiske yrkessituasjoner. Da får du arbeide i direkte arbeid med utsatte barn, unge og/eller deres familier. Som hovedregel skal alle studenter få praksiserfaring fra kommunalt og statlig barnevern, som barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetansehttps://www.samordnaopptak.no/info/opptak/og politiattest og medisinsk testing .

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Utdanningen er styrt av Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning. Innholdet i barnevernspedagogutdanningen er inndelt i følgende fire kompetanseområder: 1) barnevernfaglig kompetanse; 2) oppvekst og familieliv; 3) yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; 4) innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis. Disse kompetanseområdene er nærmere utdypet i nasjonale læringsutbyttebeskrivelser, med ulik vekting i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) kan du gjennom vårt bachelorprogram bli barnevernspedagog i et fagmiljø med nærhet til andre profesjonsutdanninger, masterutdanninger, doktorgradsprogram og et aktivt forskningsmiljø.

Videre studier

Graden kvalifiserer til masterstudier i barnevern, og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Karrieremuligheter

Graden bachelor i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen