Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-AUT0007

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-30

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Elektro.

Fagskulen Vestland ved studiestad Førde tilbyr nett-tilpassa 2-årig fagskulestudium (120 studiepoeng) over 3 år. Studiet kan gjennomførast uansett kvar studentane bur i landet, og er tilpassa studentar som er i jobb og/eller har ansvar for eigen familie.

Studiet er tilpassa næringslivet. Eit fagråd beståande av næringslivsrepresentantar har gitt klare råd om innhaldet i utdanninga. På denne måten er studiet til ei kvar tid oppdatert. Studiet er modulbasert, og modulane kan gjennomførast som einskildkurs for bedrifter.

Undervisningsopplegg

Undervisninga bygger på praksis forankra i teori. Det betyr at studenten blir møtt med «case» frå næringslivet som dei kjenner seg igjen i. På den måten blir undervisinga tilpassa studentane sitt behov. Undervisninga er ikkje basert på «streaming». Den er bygd opp med to-vegs dialog mellom lærar og student. Undervisninga blir i mange samanhengar meir effektiv enn i eit klasserom.

Utdanningstilbod

Dette studiet er treårig deltid som tilsvarer toåring heltid.  

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev /sveinebrev
  2. Realkompetanse
  3. Søkjarar som kan dokumentere at de skal gjennomføre relevant fagbrev /sveinebrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

Opptaksinformasjon

Søknad via Samordna opptak.

Alle utdanninger innen