Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

3550,- kr pr semester

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-AUT0002

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

20084-12

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Elektro.

Utdanningen i automatisering gir deg opplæring som kan være i prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon, byggautomatisering og andre industrielle områder spesielt innen modernisering for å oppnå lønnsomhet og miljøgevinst.

Utdanningen kvalifiserer til leder og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

I store delar av industrien, både landbasert og offshore, er behovet for teknikarar med kompetanse på automatisering stor. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av automatiserte anlegg, til utvikling og forsking på fagområdet, inngår i kvardagen til ein automatiseringsteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på heiltid. Fagskulen tilbyr eit treårig nettbasert studium i automatisering.

For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt. Automatiseringsstudiet har laboratorieøving i alle fordjupings- og linjefag. 

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanninga er veldig tverrfagleg og automatisering er en del av dei fleste bransjar derfor er ein fagskoleingeniør innan automatisering kvalifisert for mange ulike stillingar og arbeidsområde, som for eksempel, automatiseringsleiar, innan planlegging, service og sal, innan olje/prosessindustri, elektromekanisk og elektrisk industri og byggautomatisering. I tillegg til dei nemne  kvalifiserer utdanninga også for å bli faglærar i vidaregåande opplæring. 

Tilleggsinformasjon

Det er 3 samlinger pr. semester. Samlingene varer fra mandag til fredag og har obligatorisk oppmøte. Mellom samlingene er det nettundervisning.

Alle utdanninger innen