Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Ålesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-AUT0003

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

20723-3

Om studiet

Vil du være med å skape morgendagens systemer? Da er studieretningen automatisering noe for deg.

Studieretningen gir deg dypere opplæring i elektrotekniske teorier, prosesser, begreper og verktøy som brukes i automatiserte anlegg og systemer.  

  • du utvikler kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for elektriske systemer og kommunikasjonssystemer.   
  • du får kunnskap om drift og vedlikehold av automatiserte systemer, anlegg og utstyr. 
  • du vil også lære prosjekt- og kvalitetsstyring, økonomistyring, HR-funksjon og ledelse. 
  • du får nødvendig kunnskap og kompetanse på eget fagområde for å kunne vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende normer, standarder, lover og forskrifter for automatiserte anlegg. 

 

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet elektrofag. 
  • realkompetanse
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.   

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å prosjektere, gjennomføre og kvalitetssikre automatiserte systemer i industri og bygg. Du kan gjøre rede for valg av løsninger, prosesser, komponenter og verktøy som brukes i automatiserte anlegg. Du kan også gjøre rede for vedlikeholdsstrategi, og metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging- og styring, logistikk og produksjonsflyt på eget fagområde. Studieretningen gjør deg i stand til å kartlegge en situasjon i automatiske produksjonslinjer eller prosessanlegg og identifisere avvik og behov for iverksetting av tiltak.  

Aktuelle arbeidsområde kan være innenfor offshore-virksomhet, prosess- og produksjonsindustri, bygg-automatisering og forskning og utvikling. Aktuelle stillinger kan være prosjektledere, konstruktører, arbeids- og driftsledere med mer. Utdanningen kvalifiserer også til å undervise som faglærer i videregående skole.

Alle utdanninger innen