Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

6

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør. Utdanningen gir også det teoretiske grunnlag for å kunne bli godkjent som installatør og sakkyndig driftsleder. 

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør innen både privat og offentlig virksomhet.

Undervisningsopplegg

Dette studiet har 15 ukessamlinger i Tromsø.  

Det vil si fem samlinger for hvert skoleår, to i høstsemesteret og tre i vårsemesteret. 
Samlingene inneholder undervisning, diskusjoner, laboratoriearbeid, gruppearbeid, ekskursjoner og eksamener. 

I mellomperiodene vil det bli gitt en ukentlig nettundervisning, samt at studentene jobber med oppgaver og leverer arbeidskrav. Det er individuelle- og gruppearbeidskrav. 

Etter endt studie har studentene oppnådd generell studiekompetanse i tillegg til fagutdanningen. 

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet, kreves minimum ett av følgende punkt:  

 1. Formelt opptakskrav: Søker må ha fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev innen fagretningen Elektro.  
 1. Realkompetanse: Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søker fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene og være fylt 23 år innen opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.  

Karrieremuligheter

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør innen både privat og offentlig virksomhet.

Eksempel på stillinger og yrkesområder utdanningen er relevant for:

 • Systemutvikler/programmerer
 • Prosjektering og konstruksjon av automatiserte anlegg
 • Drift og vedlikehold av automatiserte og elektriske anlegg
 • Faglig ansvarlig/installatør for automatiserte og elektriske anlegg
 • Prosjektleder
 • Service og salg
 • Konsulentvirksomhet
 • Undervisning yrkesfag innen automatisering

Alle utdanninger innen