Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

6

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør. Utdanningen gir også det teoretiske grunnlag for å kunne bli godkjent som installatør og sakkyndig driftsleder. 

Innen Automatisering tilbyr vi et nettbasert deltidsstudium med samlinger som går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium på to år.

Undervisningen gis på norsk og vi bruker norske og engelske lærebøker og undervisningsmateriell. 

Undervisningsopplegg

Dette studiet har 15 ukessamlinger i Tromsø.  

Det vil si fem samlinger for hvert skoleår, to i høstsemesteret og tre i vårsemesteret. 
Samlingene inneholder undervisning, diskusjoner, laboratoriearbeid, gruppearbeid, ekskursjoner og eksamener. 

I mellomperiodene vil det bli gitt en ukentlig nettundervisning, samt at studentene jobber med oppgaver og leverer arbeidskrav. Det er individuelle- og gruppearbeidskrav. 

Etter endt studie har studentene oppnådd generell studiekompetanse i tillegg til fagutdanningen. 

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet, kreves minimum ett av følgende punkt:  

 1. Formelt opptakskrav: Søker må ha fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev innen fagretningen Elektro.  
 2. Realkompetanse: Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søker fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene og være fylt 23 år innen opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.  

Karrieremuligheter

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør innen både privat og offentlig virksomhet.

Eksempel på stillinger og yrkesområder utdanningen er relevant for:

 • Systemutvikler/programmerer
 • Prosjektering og konstruksjon av automatiserte anlegg
 • Drift og vedlikehold av automatiserte og elektriske anlegg
 • Faglig ansvarlig/installatør for automatiserte og elektriske anlegg
 • Prosjektleder
 • Service og salg
 • Konsulentvirksomhet
 • Undervisning yrkesfag innen automatisering

Alle utdanninger innen