Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Kostnader

Semesteravgift på 550,- kr i semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-AUT0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-11

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Elektro.

Utdanningen i automatisering gir deg opplæring som kan være i prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon, byggautomatisering og andre industrielle områder spesielt innen modernisering for å oppnå lønnsomhet og miljøgevinst.

Utdanningen kvalifiserer til leder og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

I store delar av industrien, både landbasert og offshore, er behovet for teknikarar med kompetanse på automatisering stor. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av automatiserte anlegg, til utvikling og forsking på fagområdet, inngår i kvardagen til ein automatiseringsteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes eller Førde.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på heiltid. Det er undervisning kvar dag.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
> realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanninga er veldig tverrfagleg og automatisering er en del av dei fleste bransjar derfor er ein fagskoleingeniør innan automatisering kvalifisert for mange ulike stillingar og arbeidsområde, som for eksempel, automatiseringsleiar, innan planlegging, service og sal, innan olje/prosessindustri, elektromekanisk og elektrisk industri og byggautomatisering. I tillegg til dei nemne  kvalifiserer utdanninga også for å bli faglærar i vidaregåande opplæring. 

 

Alle utdanninger innen