Nøkkelinformasjon

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Utdanninger

Det finnes 122 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7, 2-årig masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig (729906)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå (725999)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • Videreutdanning, pedagogikk (624112)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå (625999)
 • Engelsk, videreutdanning for lærere (625201)
 • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
 • Norsk, videreutdanning for lærere (625202)
 • Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere (625207)
 • Matematikk, videreutdanning for lærere (625603)
 • Naturfag, videreutdanning for lærere (625604)
 • Programmering i skolen, videreutdanning for lærere (625606)
 • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • Samfunnsfag, videreutdanning for lærere (625402)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)
 • Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning for lærere (625502)
 • Lese-, skrive- og matematikkopplæring, videreutdanning for lærere (625303)
 • Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, videreutdanning for lærere (725201)
 • Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere (625304)
 • Master, grunnskolens matematikkfag, toårig (722102)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig (723201)
 • Master, grunnskolens norskfag, toårig (722101)