Nøkkelinformasjon

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Utdanninger

Det er 169 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Barratt Due musikkinstitutt
Norsk 1 for 1.-7. årstrinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Musikk 1, 1.-10. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Norsk teiknspråk 1 Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Spesialpedagogikk 1, 1.-7. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Veilederutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Kunst og handverk, årseining Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Andrespråkspedagogikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Barns språkutvikling og språklæring Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 1, 1.-7. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 2, 1.-7. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 1, 5.-10. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 2, 5.-10. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Mat og helse 1 Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Matematikk 1, 1.-7. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig (729906)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå (725999)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • Videreutdanning, pedagogikk (624112)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå (625999)
 • Engelsk, videreutdanning for lærere (625201)
 • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
 • Norsk, videreutdanning for lærere (625202)
 • Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere (625207)
 • Matematikk, videreutdanning for lærere (625603)
 • Naturfag, videreutdanning for lærere (625604)
 • Programmering i skolen, videreutdanning for lærere (625606)
 • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • Samfunnsfag, videreutdanning for lærere (625402)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)
 • Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning for lærere (625502)
 • Lese-, skrive- og matematikkopplæring, videreutdanning for lærere (625303)
 • Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, videreutdanning for lærere (725201)
 • Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere (625304)
 • Master, grunnskolens matematikkfag, toårig (722102)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig (723201)
 • Master, grunnskolens norskfag, toårig (722101)
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (625607)
 • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
 • Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere (625401)
 • Samisk, videreutdanning for lærere (625206)
 • Spansk, videreutdanning for lærere (625210)
 • Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker, videreutdanning for lærere (625308)
 • Tysk, videreutdanning for lærere (625212)
 • Utefag, videreutdanning for lærere (625703)
 • Videreutdanning for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lavere nivå (625799)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625299)
 • Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, lavere nivå (625699)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Videreutdanning for lærere, primærnæringsfag, uspesifisert, lavere nivå (625899)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625499)
 • Videreutdanning for lærere, økonomiske og administrative fag, uspesifisert, lavere nivå (625599)
 • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Drama/teater, videreutdanning for lærere (625208)
 • Fysikk, videreutdanning for lærere (625601)
 • Geofag, videreutdanning for lærere (625605)
 • Husdyrfag og naturbruksdidaktikk, videreutdanning for lærere (625801)
 • Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere (625309)
 • Kjemi, videreutdanning for lærere (625602)
 • Kroppsøving, videreutdanning for lærere (625701)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere (625501)
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, videreutdanning for lærere (625310)
 • Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for lærere (625307)
 • Mat og helse, videreutdanning for lærere (625702)
 • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse, videreutdanning for lærere (625503)
 • Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere (625305)
 • Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk, videreutdanning for lærere (625311)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (6259)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (6257)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (6252)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (6256)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (6253)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (6258)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (6254)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (6255)
 • Undervisningsfag, enkeltfagsutdanning, lavere nivå (629901)
 • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
 • Master, grunnskolefag, toårig (722110)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, høyere nivå (725399)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, høyere nivå (725499)
 • Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (725602)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, høyere nivå (725299)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (7252)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (7253)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (7254)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (7255)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (7256)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (7257)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (7258)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (7259)

Relevante yrker