Videreutdanning for lærere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Varighet

Videreutdanningene er normalt 1 år eller kortere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 46.9
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.3
 • 46.8
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
ITEPS Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og gruppeledelse (PPT) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 5.-10. trinn Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 1.-7. trinn, deltid Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 5.-10. Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og oppfølging av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 1, 1-7 Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Språklæring og språkutvikling i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sørsamisk 2 - Åarjelsaemien 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater for barn og unge, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrprofesjonell veiledning Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.3
 • 45.8
Utdanningsval Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og endringsarbeid - videreutdanning lærere Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2019 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 3 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 3 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
ITEPS Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Matematikk 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 46.9
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.3
 • 46.8
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og gruppeledelse (PPT) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Musikkbarnehage - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 5.-10. trinn Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for 1.-7. trinn, deltid Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 5.-10. Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing / Mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og oppfølging av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 1, 1-7 Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Språklæring og språkutvikling i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sørsamisk 2 - Åarjelsaemien 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater for barn og unge, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrprofesjonell veiledning Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.3
 • 45.8
Utdanningsval Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og endringsarbeid - videreutdanning lærere Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2019 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og Coaching emne 1+ 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sørlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 3 Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 3 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak