Videreutdanning for lærere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Varighet

Videreutdanningene er normalt 1 år eller kortere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 50.9
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for grunnskolen 1. – 7. trinn Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 46.4
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Med joik som utgangspunkt Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag årssstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk grunnskoleutdanning 5.-10. Bachelor, 4 år Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University College Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Språklæring og språkutvikling i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 44.3
Utdanningsval Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Uteområdet som læringsarena Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for førskolelærere Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Samisk grunnskoleutdanning 5.-10. Bachelor, 4 år Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University College Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 50.9
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for grunnskolen 1. – 7. trinn Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 46.4
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Med joik som utgangspunkt Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag årssstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Språklæring og språkutvikling i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 44.3
Utdanningsval Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Uteområdet som læringsarena Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for førskolelærere Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak