Videreutdanning for lærere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Varighet

Videreutdanningene er normalt 1 år eller kortere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 50.9
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 46.4
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Med joik som utgangspunkt Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiings- og mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 44.3
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Uteområdet som læringsarena Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2021 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 50.9
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 46.4
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Med joik som utgangspunkt Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiings- og mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 44.3
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Uteområdet som læringsarena Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2021 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak