Nøkkelinformasjon

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Utdanninger

Viser 166 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10 Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Astronomi Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Barne- og ungdomsarbeid Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Barnehagepedagogikk - videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Barnehagepedagogikk, del 1 Årsstudium og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Årsstudium og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Barns språkutvikling og språklæring Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Elektrisitet og elektronikk Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Emnestudier, bachelornivå Årsstudium og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 1 | 5.-10. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 1 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig (729906)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå (725999)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (7259)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (7258)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (7257)
 • Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (725602)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (7256)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (7255)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, høyere nivå (725499)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (7254)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, høyere nivå (725399)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (7253)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, høyere nivå (725299)
 • Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, videreutdanning for lærere (725201)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (7252)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig (723201)
 • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
 • Master, grunnskolefag, toårig (722110)
 • Master, grunnskolens matematikkfag, toårig (722102)
 • Master, grunnskolens norskfag, toårig (722101)
 • Undervisningsfag, enkeltfagsutdanning, lavere nivå (629901)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå (625999)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (6259)
 • Videreutdanning for lærere, primærnæringsfag, uspesifisert, lavere nivå (625899)
 • Husdyrfag og naturbruksdidaktikk, videreutdanning for lærere (625801)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (6258)
 • Videreutdanning for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lavere nivå (625799)
 • Utefag, videreutdanning for lærere (625703)
 • Mat og helse, videreutdanning for lærere (625702)
 • Kroppsøving, videreutdanning for lærere (625701)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (6257)
 • Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, lavere nivå (625699)
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (625607)
 • Programmering i skolen, videreutdanning for lærere (625606)
 • Geofag, videreutdanning for lærere (625605)
 • Naturfag, videreutdanning for lærere (625604)
 • Matematikk, videreutdanning for lærere (625603)
 • Kjemi, videreutdanning for lærere (625602)
 • Fysikk, videreutdanning for lærere (625601)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (6256)
 • Videreutdanning for lærere, økonomiske og administrative fag, uspesifisert, lavere nivå (625599)
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse, videreutdanning for lærere (625503)
 • Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning for lærere (625502)
 • Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere (625501)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (6255)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625499)
 • Samfunnsfag, videreutdanning for lærere (625402)
 • Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere (625401)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (6254)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk, videreutdanning for lærere (625311)
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, videreutdanning for lærere (625310)
 • Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere (625309)
 • Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker, videreutdanning for lærere (625308)
 • Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for lærere (625307)
 • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere (625305)
 • Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere (625304)
 • Lese-, skrive- og matematikkopplæring, videreutdanning for lærere (625303)
 • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
 • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (6253)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625299)
 • Tysk, videreutdanning for lærere (625212)
 • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
 • Spansk, videreutdanning for lærere (625210)
 • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
 • Drama/teater, videreutdanning for lærere (625208)
 • Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere (625207)
 • Samisk, videreutdanning for lærere (625206)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Norsk, videreutdanning for lærere (625202)
 • Engelsk, videreutdanning for lærere (625201)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (6252)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Videreutdanning, pedagogikk (624112)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)

Relevante yrker