Videreutdanning for lærere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Varighet

Videreutdanningene er normalt 1 år eller kortere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig (729906)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, andre › Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå (725999)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • ... › Pedagogikk › Videreutdanning, pedagogikk (624112)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, andre › Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå (625999)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag › Engelsk, videreutdanning for lærere (625201)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag › Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag › Norsk, videreutdanning for lærere (625202)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag › Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere (625207)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Matematikk, videreutdanning for lærere (625603)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Naturfag, videreutdanning for lærere (625604)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Programmering i skolen, videreutdanning for lærere (625606)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, pedagogikk › Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag › Samfunnsfag, videreutdanning for lærere (625402)
 • ... › Videreutdanninger for lærere › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 50.9
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7, 2-årig masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, 2-årig masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 46.4
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Koding for lærere, 5 studiepoeng Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 8. - 13. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, KFK Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Med joik som utgangspunkt Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for trinn 1-7 (kompetanse for kvalitet) - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Nettpedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn KFK Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 2 Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og danning Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og innovasjon Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag i barnehagen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 5-10 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 1-7 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiings- og mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolerettet utdanningsvitenskap - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring med digitale ressursar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 44.3
Universitets- og høgskolepedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Uteområdet som læringsarena Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2021 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolne Høyere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7, 2-årig masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, 2-årig masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og danning Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og innovasjon Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolerettet utdanningsvitenskap - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolne Høyere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 50.9
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 46.4
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Koding for lærere, 5 studiepoeng Lavere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 8. - 13. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrettsfag Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, KFK Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Med joik som utgangspunkt Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Lavere nivå Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for trinn 1-7 (kompetanse for kvalitet) - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Nettpedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn KFK Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 2 Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag i barnehagen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 5-10 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 1-7 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiings- og mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring med digitale ressursar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomskunnskap Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 44.3
Universitets- og høgskolepedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Uteområdet som læringsarena Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2021 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak