Nøkkelinformasjon

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning.

Utdanningsdirektoratet informerer hvert år om etter- og videreutdanningstilbud:

Se oversikt og mer informasjon på Udir.no

Utdanninger

Det finnes 170 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Begynnaropplæring 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-10. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7. trinn, videreutdanning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig (729906)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå (725999)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • Videreutdanning, pedagogikk (624112)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå (625999)
 • Engelsk, videreutdanning for lærere (625201)
 • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
 • Norsk, videreutdanning for lærere (625202)
 • Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere (625207)
 • Matematikk, videreutdanning for lærere (625603)
 • Naturfag, videreutdanning for lærere (625604)
 • Programmering i skolen, videreutdanning for lærere (625606)
 • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • Samfunnsfag, videreutdanning for lærere (625402)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)
 • Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning for lærere (625502)
 • Lese-, skrive- og matematikkopplæring, videreutdanning for lærere (625303)
 • Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, videreutdanning for lærere (725201)
 • Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere (625304)
 • Master, grunnskolens matematikkfag, toårig (722102)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig (723201)
 • Master, grunnskolens norskfag, toårig (722101)
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (625607)
 • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
 • Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere (625401)
 • Samisk, videreutdanning for lærere (625206)
 • Spansk, videreutdanning for lærere (625210)
 • Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker, videreutdanning for lærere (625308)
 • Tysk, videreutdanning for lærere (625212)
 • Utefag, videreutdanning for lærere (625703)
 • Videreutdanning for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lavere nivå (625799)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625299)
 • Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, lavere nivå (625699)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Videreutdanning for lærere, primærnæringsfag, uspesifisert, lavere nivå (625899)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625499)
 • Videreutdanning for lærere, økonomiske og administrative fag, uspesifisert, lavere nivå (625599)
 • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Drama/teater, videreutdanning for lærere (625208)
 • Fysikk, videreutdanning for lærere (625601)
 • Geofag, videreutdanning for lærere (625605)
 • Husdyrfag og naturbruksdidaktikk, videreutdanning for lærere (625801)
 • Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere (625309)
 • Kjemi, videreutdanning for lærere (625602)
 • Kroppsøving, videreutdanning for lærere (625701)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere (625501)
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, videreutdanning for lærere (625310)
 • Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for lærere (625307)
 • Mat og helse, videreutdanning for lærere (625702)
 • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse, videreutdanning for lærere (625503)
 • Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere (625305)
 • Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk, videreutdanning for lærere (625311)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (6259)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (6257)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (6252)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (6256)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (6253)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (6258)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (6254)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (6255)