Nøkkelinformasjon

Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper.

Utdanninger

Det er 19 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Master i helsevitenskap Master og høyere Nord universitet
Master i helsevitenskap - psykisk helsearbeid Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i psykisk helsearbeid Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Psykisk helse - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Psykisk helse- og rusarbeid Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Psykisk helsearbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Agder
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykososial helse, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Rus- og psykisk helsearbeid, master Master og høyere Universitetet i Stavanger
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Master og høyere Nord universitet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsenhet og kortere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
  • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
  • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)