Nøkkelinformasjon

Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper.

Utdanninger

Viser 19 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Master i helsevitenskap Master og høyere Nord universitet
Master i helsevitenskap - psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid - deltid Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i psykisk helsearbeid Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Psykisk helse - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Psykisk helse- og rusarbeid Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykososial helse, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
SEPREP TU Årsstudium og kortere VID vitenskapelige høgskole
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium og kortere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)