Nøkkelinformasjon

Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser. Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper.

Utdanningen gir innsikt i hvordan ulik helse- og sykdomsforståelse får konsekvenser for holdninger og handlinger.

Utdanningen tar for seg psykiske lidelser i individ- og samfunnsperspektiv, organiseringen av tjenester for personer med psykisk lidelser og teoretisk kunnskap om kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Tverrfaglig samarbeid er viktig.

Utdanninger

Det finnes 17 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i helsevitenskap Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - psykisk helsearbeid Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, deltid Høyere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykososial helse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)