Videreutdanning i psykisk helsearbeid

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser. Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper.

Utdanningen gir innsikt i hvordan ulik helse- og sykdomsforståelse får konsekvenser for holdninger og handlinger.

Studiet tar for seg psykiske lidelser i individ- og samfunnsperspektiv, organiseringen av tjenester for personer med psykisk lidelser og teoretisk kunnskap om kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Tverrfaglig samarbeid er viktig.

Varighet

Årsstudium tar et år. Master normalt 2 år etter bachelorgrad.

Opptakskrav

3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning fra universitet- eller høgskole. Opptakskravet varierer for opptak til videreutdanning og master. Relevant yrkespraksis kreves for videreutdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i psykisk helsearbeid Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Erfaringsbasert master OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i psykisk helsearbeid Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Erfaringsbasert master OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak