Vernepleie

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen fokuserer på å hjelpe mennesker med sammensatte behov, og gir særlig kunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming og deres spesielle behov.

Vanlige emner på vernepleierutdanningene er blant annet miljøarbeid, helsefag, psykologi, juss, samfunnsfag, pedagogikk og etikk. I tillegg har studiet obligatoriske praksisperioder der du får jobbe med brukere i ulike livsfaser og med ulike behov.

Varighet

Enkeltemner tar normalt 1 semester, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves også. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Pleie- og omsorgsfag › Vernepleiefag (8613)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag › Vernepleiefag (7613)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag › Vernepleiefag (6613)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 37.6
 • 46.0
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 38.8
 • 46.8
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 41.8
 • 48.2
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 37.0
 • 45.1
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 43.3
 • 51.2
Bachelor i vernepleie - deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 35.1
 • 50.3
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 37.5
 • 51.2
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 38.5
 • 47.0
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 38.4
 • 46.9
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Vernepleie, Kjeller, deltidLokalt opptak
Vernepleie, Sandvika37.7
Vernepleie, Kjeller 38.5
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 35.4
 • 45.0
Vernepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 42.3
 • 49.6
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse37.945.3
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse32.547.7
Vernepleier Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 38.7
 • 46.7
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 37.0
 • 45.1
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 43.3
 • 51.2
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 38.8
 • 46.8
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 37.6
 • 46.0
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 41.8
 • 48.2
Bachelor i vernepleie - deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 35.1
 • 50.3
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 37.5
 • 51.2
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 38.5
 • 47.0
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 38.4
 • 46.9
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Vernepleie, SandvikaGenerell studiekompetanse37.752.0
Vernepleie, KjellerGenerell studiekompetanse38.548.7
Vernepleie, Kjeller, deltid Generell studiekompetanseLokalt opptakLokalt opptak
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 35.4
 • 45.0
Vernepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 42.3
 • 49.6
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse37.945.3
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse32.547.7
Vernepleier Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 38.7
 • 46.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak