Vernepleie

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen fokuserer på å hjelpe mennesker med sammensatte behov, og gir særlig kunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming og deres spesielle behov.

Vanlige emner på vernepleierutdanningene er blant annet miljøarbeid, helsefag, psykologi, juss, samfunnsfag, pedagogikk og etikk. I tillegg har studiet obligatoriske praksisperioder der du får jobbe med brukere i ulike livsfaser og med ulike behov.

Varighet

Enkeltemner tar normalt 1 semester, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves også.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Pleie- og omsorgsfag › Vernepleiefag (8613)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag › Vernepleiefag (7613)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag › Vernepleiefag (6613)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.5
 • 48.0
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 38.4
 • 45.8
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 35.5
 • 44.4
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 42.5
 • 50.5
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 37.7
 • 45.5
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 35.1
 • 48.0
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 38.8
 • 45.9
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 37.5
 • 46.0
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
Vernepleie, Sandvika, deltidGenerell studiekompetanse35.651.3
Vernepleie, KjellerGenerell studiekompetanse40.348.9
Vernepleie, Kjeller, deltid Generell studiekompetanse36.050.1
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 34.2
 • 43.7
Vernepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 42.4
 • 49.9
Vernepleie, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse38.445.7
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse34.249.2
Vernepleier Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 37.8
 • 47.5
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 35.5
 • 44.4
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 42.5
 • 50.5
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 37.7
 • 45.5
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.5
 • 48.0
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 38.4
 • 45.8
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 35.1
 • 48.0
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 38.8
 • 45.9
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 37.5
 • 46.0
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 34.2
 • 43.7
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
Vernepleie, KjellerGenerell studiekompetanse40.348.9
Vernepleie, Kjeller, deltidGenerell studiekompetanse36.050.1
Vernepleie, Sandvika, deltid Generell studiekompetanse35.651.3
Vernepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 42.4
 • 49.9
Vernepleie, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse38.445.7
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse34.249.2
Vernepleier Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 37.8
 • 47.5
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak