Terapeutiske utdanninger

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du kan velge fag som gestaltterapi, coaching, akupunktur og adferdsterapi.

Se egen oversikt for ergoterapi og fysioterapi.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og relevant yrkeserfaring. 3-årig høgskoleutdanning/ realkompetanse kan også kreves. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Terapeutiske fag › Terapeutiske fag, andre (7659)
  • ... › Sang- og musikkutdanninger › Master, musikkterapi, femårig (715136)
  • ... › Sang- og musikkutdanninger › Master, musikkterapi, toårig (715131)
  • ... › Videreutdanninger for lærere, uspesifisert › Musikkterapi, toårig, videreutdanning (725101)
  • ... › Terapeutiske fag › Terapeutiske fag, andre (6659)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Integrert masterprogram i musikkterapi Master, 5 år Universitetet i Bergen
  • 44.5
  • 49.0
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i Grunnmedisin Universitet og høgskole Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Gestaltterapi Årsstudium Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Gestaltcoaching Årsstudium Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i akupunktur Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i osteopati Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i osteopati Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i akupunktur Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Integrert masterprogram i musikkterapi Master, 5 år Universitetet i Bergen
  • 44.5
  • 49.0
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Gestaltcoaching Årsstudium Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Gestaltterapi Årsstudium Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak