Fakta

Sted:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Pris:

53 000 per år

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

13. januar 2023.

Om studiet

Gestaltcoaching er en toårig deltidsutdanning.

Studiets målgruppe er bred og favner alle som jobber sammen med andre. Eksempelvis i endringsprosjekter og organisasjonsutvikling; som coach, veileder, konsulent eller leder, eller innen salg og markedsføring, hvor samspill med andre er viktig for å nå resultater. Det passer også for deg som ønsker å bygge kompetanse for å gå inn i en jobb hvor de relasjonelle ferdighetene er i fokus.

Studiet er erfaringsbasert, slik at du bringer inn din egen erfaring og kontinuerlig utvikler denne ved å tilegne deg nye ferdigheter gjennom praksis og trening.

Studiet gir 60 studiepoeng og gir deg rett til å søke medlemskap i GPO, en medlemsforening for gestaltpraktiserende i organisasjoner.

Studiets oppbygging

År 1

Emne: Teori og metode i gestaltorientert praksis

Det første året blir det gitt innføring i gestaltcoaching som metode i arbeid med enkeltindivider, grupper og team. Det blir undervist i grunnleggende begreper i gestalt og den historiske bakgrunnen som gestalt bygger på. Det blir videre fokusert på hvordan ulike teorier og metoder fra gestalt brukes i arbeidet som coach og i organisasjonsutvikling. Videre vil du lære ulike prosessmodeller for endring og hvordan du som coach benytter disse i de ulike fasene i en endringsprosess. I tillegg til klasseromsundervisning skal du gå i individuell coaching. Både for å jobbe med egenutvikling og for å erfare gestaltcoaching i praksis.

År 2 

Emne Ferdigheter og egenskaper i gestaltorientert praksis

Fokus i undervisningen det andre året er å erfare rollen som gestaltcoach gjennom praktisering, innøving av ferdigheter og fordypning i gestaltcoaching som metode. Allerede ved oppstart av studiets andre år vil du få mulighet til å ta i mot egne klienter i coaching. Erfaringen du tilegner deg fra dette arbeidet bringer du med deg i en veiledningsgruppe hvor du mottar veiledning sammen med andre studenter, slik at du utvikler kvaliteten på din praksis som coach. I år to undervises det også i ulike etiske aspekter ved coaching, og du arbeider med å integrere din tidligere utdanning, yrkes- og livserfaring med gestaltfilosofi og metodikk. I år to undervises det også videre i temaet grupper og hvordan jobbe med konflikter i grupper og team.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Alle utdanninger innen