Beskrivelse

Fagskoletilbud innen felt som massasjeterapi, soneterapi og biopati.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. 

Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. 

Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

To til fire år, deltid.

Varighet

To til fire år, deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569939 - Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig
 • 569923 - Fagskoleutdanning, biopati, toårig
 • 569918 - Fagskoleutdanning, biopati
 • 569912 - Fagskoleutdanning, soneterapi
 • 569904 - Soneterapi
 • 569901 - Helhetsterapi
 • 565904 - Fagskoleutdanning, aromaterapi, 9 måneder
 • 565903 - Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig
 • 565902 - Fagskoleutdanning, terapeutiske fag
 • 565901 - Akupunktur

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569939 - Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig
 • 569923 - Fagskoleutdanning, biopati, toårig
 • 569918 - Fagskoleutdanning, biopati
 • 569912 - Fagskoleutdanning, soneterapi
 • 569904 - Soneterapi
 • 569901 - Helhetsterapi
 • 565904 - Fagskoleutdanning, aromaterapi, 9 måneder
 • 565903 - Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig
 • 565902 - Fagskoleutdanning, terapeutiske fag
 • 565901 - Akupunktur

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig (569939)
 • Fagskoleutdanning, biopati, toårig (569923)
 • Fagskoleutdanning, biopati (569918)
 • Fagskoleutdanning, soneterapi (569912)
 • Soneterapi (569904)
 • Helhetsterapi (569901)
 • Fagskoleutdanning, aromaterapi, 9 måneder (565904)
 • Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig (565903)
 • Fagskoleutdanning, terapeutiske fag (565902)
 • Akupunktur (565901)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.