Fakta

Sted:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Oslo
Pris:

53 000 per studieår

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

13. januar 2023.

Om studiet

Fireårig deltidsutdanning i gestaltterapi.

Utdanningen i gestaltterapi er et tilbud til deg som allerede arbeider med mennesker og som har lyst til å jobbe mer kreativt og med en større helhetsforståelse.

Terapistudiet ved NGI bidrar til verdifull kompetanse i arbeidslivet, og hjelper deg å bli tryggere i din egen rolle og i samspill med medarbeidere, kunder eller klienter – uansett hvilken bransje du jobber i.

Utdanningen retter seg mot deg som allerede har en utdanning innenfor et humanistisk fag, som arbeider profesjonelt med andre mennesker innenfor ulike områder og som ønsker en utdanning innen gestaltterapi. Målet kan være å ha klienter i egen praksis, og/eller utvikle den jobben du allerede har.

Studiets oppbygging

År 1:

Egenprosess og personlig utvikling. Innføring i de viktigste prinsippene i gestalt, gestaltterapiens historie og grunnleggende gestaltterapeutiske teorier. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og egen utvikling knyttet til teorien.

År 2:

Mellommenneskelig prosess. Fordypning og innføring i gestalt som metode. Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av gestaltteorien. Fokus rettes på studenten som deltaker i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt.

År 3:

Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 1. Terapeutiske ferdigheter innøves og utdypes, og studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Det blir en fordypning i gestaltterapeutiske metoder. Fokus flyttes fra mellommenneskelig prosess til dialog med klienten. Studenten skal begynne å ha klienter fra og med dette skoleåret under veiledning fra NGI.

År 4:

Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 2. Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående årene sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring og menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra NGI, og skriver den studieavsluttende eksamensoppgaven.

Opptakskrav

Treårig høyere utdanning eller tilsvarende, og relevant arbeidserfaring med mennesker.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Alle utdanninger innen