Nøkkelinformasjon

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Her finner du andre nyttige oversikter:

Utdanninger

Det er 25 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Trukket Trukket
Childhood Studies (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med statsvitenskap GENS 48.40 49.80
Europastudier med spansk GENS Alle 41.60
Europastudier med fransk GENS Alle Alle
Europastudier med tysk GENS Alle Alle
Europastudier med engelsk GENS 43.60 45.00
European Studies (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Geografi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 50.60
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Historie - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Antikkens kultur og klassiske fag GENS Alle Alle
Historie, bachelor GENS 35.20 39.20
Historie - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Historie - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 40.00 46.30
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 40.20 50.80
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i samfunnsanalyse (deltid) Master og høyere Nord universitet
Master of Public Administration Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.00 52.60
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 47.90 53.60
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.70 42.50
Sosialantropologi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialantropologi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.00 47.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Historieutdanninger (7131)
 • Historisk-filosofiske utdanninger, andre (7139)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Samfunnsgeografi (7331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (7339)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Sosialantropologiske fag (7381)
 • Sosialantropologiske fag, andre (7389)
 • Sosiologiske fag (7321)
 • Sosiologiske fag, andre (7329)
 • Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (732999)
 • Statsvitenskapelige fag (7311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (7319)
 • Historieutdanninger (6131)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Samfunnsgeografi (6331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (6339)
 • Sosialantropologiske fag (6381)
 • Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (638999)
 • Statsvitenskapelige fag (6311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
 • Interkulturelle studier, lavere nivå (631904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (739999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (639999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (839999)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)
 • Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig (637904)
 • Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig (613424)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig (634103)
 • Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag (639901)
 • Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt (635109)
 • Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig (635101)
 • Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå (635104)
 • Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå (639905)
 • Litteratur og samfunn, videreutdanning (612203)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver (639902)
 • Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå (639904)
 • Samfunnsøkonomi, lavere nivå (634102)
 • Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå (634199)
 • Samfunnsøkonomiske fag (634)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (634999)
 • Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå (634901)

Relevante yrker