Nøkkelinformasjon

Du kan velge fag som for eksempel landskapsforvaltning, miljøteknologi, fornybar energi, bioenergi, miljøledelse, grønn næringsutvikling, natur og friluftsliv og økologi.

Energi, miljø og fornybar energi kan også studeres som ingeniørfag.

Utdanninger

Det er 28 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i fornybar energi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle 33.70
Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund
Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 44.10 48.30
Basiskurs i naturoppsyn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger HING Alle Alle
Fornybar energi, masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Fornybare energisystemer Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Globale miljøstudier - studiested Ghana Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Industrial Ecology (Master's Programme) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder HING Alle Alle
Ingeniørutdanning (tre-terminsordning) - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Landskap og utvikling Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Master i anvendt økologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master in Applied Ecology Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master in Climate Change Management, Sogndal Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master of Science – Energy and Environmental Technology Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Master of Science – Energy and Environmental Technology, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Natur og miljø Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Miljø- og forurensningsstudier (8514)
  • Miljø- og forurensningsstudier (7514)
  • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
  • Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig (655107)