Nøkkelinformasjon

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen. Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.

Utdanninger

Det er 8 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Biomarin Innovasjon Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Akvakultur
Biomarin innovasjon
Bachelor i Bioteknologi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 50.30 50.40
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING Alle 52.60
Kystsoneøkologi, masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Master i biovitenskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet
Ocean Resources (Master's Programme) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD Nord universitet
Profesjonsstudium i fiskehelse Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen REALFA 47.20 52.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)