Marin- og ferskvannsbiologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen. Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (6515)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.5
 • 48.7
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Molecular Biosciences Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.5
 • 48.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Molecular Biosciences Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak