Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Kunne du tenke deg å jobbe med fagutvikling og forskning innen magnetisk resonans (MR) eller ultralyd? Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU er et studietilbud for deg som har en bachelorgrad innen helsefag og en videreutdanning i magnetisk resonans (MR) eller ultralyd fra før.

Masterstudiet vil fra og med opptaket høsten 2024 tilbys som en «påbygningsmaster» på deltid over to år, med mye nettbasert undervisning som gjør det mulig å kombinere med jobb. Emner i studiet gir kunnskaper og ferdigheter i bildeanalyser, statistikk og tverrfaglig teamarbeid, og gjennom studiet lærer du å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt. Masteroppgaven vil være i studieretning MR eller ultralyd, bestemt av tidligere videreutdanning.

Med en master i medisinsk bildeteknologi får du kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i skjæringspunktet mellom realfag og helsefag og vil være kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, både i privat og offentlig sektor. Studiet kvalifiserer også for undervisning i den videregående skolen og på universitets- og høgskolenivå.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i medisinsk bildeteknologi