Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningene kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker ytterligere fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det finnes 24 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse 36.20 43.20
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
  • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
  • Master, barnevern, toårig (762106)
  • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
  • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
  • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
  • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
  • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
  • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)