Nøkkelinformasjon

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring. Du får solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk.

Arkitekturutdanningen er en femårig mastergrad.

Opptak

For å komme inn på arkitekturutdanning må du som regel ha generell studiekompetanse og gjennomføre en eller flere opptaksprøver.

Noen utdanninger har tilsynelatende svært høye poenggrenser. Disse poenggrensene er summen av karakterpoeng og poeng fra opptaksprøve.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning (857299)
 • Dr.philos.-utdanning, arkitektur (857204)
 • Ph.d.-program, arkitektur (857203)
 • Dr.techn.-utdanning, arkitektur (857202)
 • Arkitektur (8572)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå (757299)
 • Master, arkitektur, toårig (757210)
 • Master, landskapsarkitektur, toårig (757207)
 • Master, landskapsarkitektur, femårig (757206)
 • Master, arkitektur, femårig (757205)
 • Master, arkitektur, 5½-årig (757204)
 • Master of Science, arkitektur, toårig (757203)
 • Arkitektur (7572)
 • Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur (757102)
 • Master, arkitekturvern, 1½-årig (713419)
 • Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå (657299)
 • Arkitektur (6572)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616503)
 • Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616502)
 • Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig (616501)
 • Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig (716502)